dilluns, 20 de juliol del 2009

Història de Palafrugell i la seva comarca


Obra reeditada per Revista del Baix Empordà, a la venda a les llibreries de Palafrugell, Palamós i Sant Antoni. O bé al Telèfon 646 55 49 23L’any 1929, Miquel Torroella i Plaja, ja allunyat dels seu mas pairal de Fitor, va poder veure un anhel que el desvetllava des dels seus tendres anys: la publicació de Història de Palafrugell i la seva comarca.A començaments del segle XX, Torroella, com a cronista i testimoni de les històries de Fitor i les seves rodalies, havia publicat diferents narracions de notable acollida popular, entre les quals destacarem Cuentos que són histórias i Coses de casa. És de justícia remarcar que des de la seva primera joventut fou un home compromès amb els moviments culturals del seu entorn, en una època on la cultura només estava a l’abast de les classes socials més benestants. Gràcies a la seva empenta, i sobretot a la seva sensibilitat, Palafrugell va conèixer una etapa literària molt fructífera, mitjançant El Palafrugellense, un periòdic que ell va crear l’any 1882 amb la col·laboració d’una colla de destacats lletraferits de la nostra comarca. Al darrer terç del segle XIX, encara molt jove, junt amb el seu amic Vicenç Piera i Tosetti, va publicar una acurada història de Sant Sebastià de la Guarda un llibre que encara avui, amb renovades edicions, és objecte de referència virtal per tal de conèixer la història d’aquest entranyable Santuari.Degut al fet de ser hereu de bon bressol, va poder tenir educació superior ¬-segons cròniques familiars va ser company d’estudis d’alguna testa coronada- però, tocat per la dèria d’escriure, va dedicar a la literatura casolana els millors anys de la seva vida.Ja envellit, i amb una forta sotragada econòmica agreujada per l’esclat de la primera Guerra Mundial, Miquel Torroella es veié obligat a malvendre les seves propietats de Fitor i Palafrugell, refugiant-se a Barcelona, a casa d’un dels seus fills, l’hereu. Allà, envoltat de notes i esborranys encetats feia ja molts anys, va poder veure acabat el somni de tota una vida. Finalment, l’any 1929, sufragada per mitjà d’aportacions familiars, es va fer una edició senzilla, de reduït tiratge, d’Història de Palafrugell i la seva Comarca, de la qual aquella època en van arribar molt pocs exemplars a Palafrugell.Torroella va morir a Barcelona l’any 1934. Dos anys més tard l’esclat de la Guerra Civil a casa nostra va enterrar els somnis literaris de molta gent, i amb ells aquesta història del nostre poble restà perduda i oblidada –com la majoria de publicacions en llengua catalana- per espai de molts anys. Temps després, encara dins la llarga nit de la postguerra, alguns convilatans van tenir la sort de recuperar-ne algun exemplar que havia anat a parar als Encants –i fins i tot al Rastro- o a les llibreries d’ocasió del barri vell de Barcelona. Gràcies a aquestes troballes, fa uns quinze anys Joan Piera i Lluís Molinas, amb el vistiplau de Jordi Torroella, hereu de l’escriptor, van publicar-ne una edició –exhaurida al cap de pocs mesos- notablement millorada pel que fa a la seva presentació.Ara que el Llibre de Privilegis (perdut amb la davallada de can Torroella) ha retornat a Palafrugell, hem cregut que era just –i com a entranyable homenatge a la memòria de Miquel Torroella- de publicar aquesta nova edició (facsímil de l’original) enriquida amb il·lustracions de destacats artistes baixempordanesos, les quals donen un especial relleu als capítols històrics del volum.Joan Badia-Homs, amb el seu profund coneixement de la història del Baix Empordà, ha posat el toc final a aquest llibre, precisament on la ploma de Miquel Torroella va donar per acabada la seva obra.


“La idea d’escriure la present història váreig concebre-la fa molts anys, essent jovenet encara, mogut per l’amor que sentia vers eixa vila que, si no va alletar-me sota son bonic cel, va bressar la meva infantesa”.


Miquel Torroella i Plaja. Barcelona 1929

1 comentari:

Unknown ha dit...

És un llibre molt interessant i de lectura fàcil, entranyable i recomanable.