dissabte, 21 de gener de 2012

Revista del Baix Empordà número 8


Sumari Revista del Baix Empordà número 8

Anna i Josep Ensesa fill evoquen records del seu pare, per Lluís Molinas, pàg. 5

Records de Josep Ensesa, entre Girona i s'Agaró, per Narcís-Jordi Aragó, pàg. 13

Del negoci de vins, als "Químics", sense oblidar la farinera Montserrat, per J. Víctor Gay, pàg.21

S'Agaró a primera línia, per Mercè Pellicer, pàg.27

Josep Pla parla de s'Agaró, per Joan Canadell i Mas, pàg.30

Josep Maria de Sagarra, per Maite Gifreu, pàg.38

L'empremta de s'Agaró a Cuba, per Baltasar Parera i Coll, pàg.43

La Costa Brava quan encara no era brava, per Evarist Puig Dunjó, pàg.45

L'hotel Trias de Palamós, més d'un segle d'història, per Lluís Molinas, pàg.49

Ava - Pandora, altra vegada, per Lluís Molinas, pàg.53

Miquel Oliva i la Diputació de Girona, per Carles Pàramo i Ponsetí, pàg.77

Miquel Oliva, persistent a la memòria, per Joan Baida-Homs, pàg.80