divendres, 5 de setembre del 2008


Revista del Baix Empordà és una publicació Cultural trimestral de la Comarca del Baix Empordà. Els que editem aquesta revista i els seus col·laboradors estem treballant per conseguir que aquesta publicació es converteixi en un espai comunicatiu cultural, ric i dinàmic, extremament rellevant perquè és on la gent s'hi pot veure reflectida.
Si amb el temps aconseguim proporcionar a la comarca aquesta informació de proximitat, que no és res més que la història de casa nostra, o sigui la nostra història, crec que tots els que fem possible aquesta publicació n'estarem satisfets.